Vrtić Moj Montessori

Adresa: Milovana Marinkovića 4, Voždovac,

Telefon: 063 445 859, 062 332 212

E-mail: hello@mojmontessori.com

Sajt: mojmontessori.com

Pratite nas na Facebook-uPratite nas na YouTube-u
Moj Montessori vrtić je okruženje koje inspiriše i ohrabruje decu da napreduju i da iskoriste sve svoje potencijale.

Verujemo da Montesori pristup svakom detetu pruža slobodu da otkrije i istraži sebe i svet koji ga okružuje. Sa suštinskim ubeđenjem da su sva deca rođena radoznala i sa željom da usvajaju znanja, mi želimo da negujemo tu stalnu želju za učenjem.

Odgovornost, nezavisnost i samopouzdanje su ono što se postiže korišćenjem Montesori pedagogije kroz aktivnosti zasnovane na igri gde deca imaju slobodu da razvijaju svoja interesovanja svojim sopstvenim tempom. Naš cilj je da stimulišemo učenje od ranog detinjstva i da podstičemo razvoj jer verujemo da su ove godine starosti veoma važna faza razvoja kod dece.

Korišćenjem autentičnih Montesori materijala u kreativnom i lako dostupnom okruženju, deca mogu da se razvijaju i kao pojedinci i kao deo grupe. Moj Montessori je jedinstveno mesto za učenje za decu i predstavlja bezbedno i podsticajno okruženje – njihov drugi dom.

Naš tim je posvećen tome da izađe u susret svim zahtevima koje Vaše dete može da ima. Unapred se radujemo da Vas ugostimo i da Vam predstavimo naš vrtić!

Moj Montessori ima za cilj da pomogne deci da u budućnosti postanu ljudi koji kreativno razmišljaju uz pomoć stimulativnih programa koji im pružaju snažnu osnovu koju će nadograđivati, i koji ih pripremaju za njihovo dalje školovanje kroz kreativno učenje. Naš glavni cilj je da inspirišemo stalni napredak u učenju kao i da negujemo, podstičemo i razvijamo prirodne veštine Vašeg deteta u sledećim oblastima:
- Socijalizacija i emocionalni razvoj
- Jezik i komunikacija
- Matematičke veštine
- Fizički razvoj
- Razvijanje pogleda na svet i kreativni razvoj

Naš cilj je da udovoljimo širokoj lepezi individualnih potreba dece i da gore navedene ciljeve ostvarimo na efikasan način korišćenjem Montesori metode kako bismo olakšali neprestano učenje.

Obrazovni trougao

Obrazovni trougao učenja obuhvata vaspitača, dete i okruženje. Dete se razvija kroz podršku vaspitača i interakcije sa okruženjem. Nezavisnost deteta podstiče se kroz slobodu izbora dok vaspitači kreiraju smernice i osećaj za red.

Mešovite grupe

Mi odražavamo stvarni svet na taj način što imamo različite uzrasne grupe koje sarađuju međusobno. Mlađa deca mogu da posmatraju i uče od starije dece koja se ponašaju kao mentori i na taj način stiču samopouzdanje. Učionica postaje okruženje gde dete napreduje kroz posmatranje i saradnju. Razmena ideja i zajednički rad uči ih značajnim veštinama komunikacije i prilagođavanja. Ova znanja primenjuju se kako oni napreduju ka novim okruženjima za učenje.


Individualni pristup

Tokom rasta i razvoja, deca prolaze kroz osetljive periode kada je učenje prirodno lakše. Naši Montesori vaspitači prepoznaju ove faze razvoja i zadovoljavaju potrebe za učenjem kod svakog deteta korišćenjem odgovarajućih aktivnosti i materijala.

Primena znanja

Primena Montesori principa od ranog detinjstva priprema decu da napreduju od konkretnog ka apstraktnom razmišljanju prilikom primene znanja u situacijama u realnom svetu. Shvatanje univerzalnih pojmova kao što su pravda i sloboda postaje lakše kasnije u životu jer se emocije i razmišljanja razvijaju jednostavnim organizovanjem informacija.

Učionica i okruženje za učenje

U našoj Montesori učionici, lepo osmišljeni nastavni materijali poređani su na privlačnim i lako dostupnim nižim otvorenim policama. Deci je data sloboda da biraju i rade sa materijalima sa kojima žele onoliko dugo koliko ih to zanima, a zatim ih vraćaju pošto završe sa njima, što podstiče red i osećaj za zajedništvo.

Naše okruženje za učenje je unapređeno otvorenim prostorom u dvorištu, tako da je dečije istraživanje stvarnog sveta olakšano kroz kretanje i aktivnosti koje se odvijaju i van učionice.

Nezavisnost i samopouzdanje
‘Pomozi mi da to uradim sam’

Pokazalo se da visok nivo samopouzdanja obezbeđuje uspeh u budućnosti. Zbog toga je razvijanje nezavisnosti kod dece srž Montesori pedagogije. U Moj Montessori vrtiću mi podstičemo samopouzdanje i sigurnost u sebe tako što pomažemo deci da imaju optimističan stav prilikom rešavanja problema.
InfoRS portal

Copyright © 2012, InfoRS portal
Uslovi korišćenja

Potrebno je da popunite sva polja.