Predškolska ustanova Kuća mašte

Adresa: Generala Mihajla Nedeljkovića 153b, 153 i 130, Novi Beograd, Beograd

Telefon: 011/317-7499, 063/378-761

E-mail: kuca.maste@yahoo.com

Sajt: www.vrtic-kucamaste.co.rs

Verifikovana predškolska ustanova - KUĆA MAŠTE

- Dnevni i poludnevni boravak, jaslice; Pripremni predškolski program
- NOVO !!! - Bilingvalni englesko-srpski program rada;
- NTC sistem učenja podstiče razvoj intelektualnih kapaciteta kod dece, a koji primenjuje više nacionalnih MENSI u evropi
- Rad na razvoju potencijala dece putem didaktičkih igara, radionica i školica, MONTESORI program, materijali i radionice
- Radno vreme 7-18h;
- Logoped


Dragi roditelji,

Nalazimo se na Bežanijskoj kosi u tri prelepe kuće sa dvorištem za igru.
- Predskolska ustanova Kuca maste - Generala Mihajla Nedeljkovica 153b
- Predskolska ustanova Kuca maste 2 - Generala Mihajla Nedeljkovica 153
- Predskolska ustanova Kuca maste 3 - Generala Mihajla Nedeljkovica 130.

Želimo da naš vrtić bude najvažniji deo vaspitanja vaše dece, prvo maštanje koje se pamti i voli, da stasaju u savremene princeze i prinčeve, da kroz igru odrastaju i uče.

Program rada sastavljen je u saradnji sa vaspitačima i pedagozima, na osnovu smernica koje preporučuju NTC SISTEM UČENJA koji primenjuje MENSA, Ministarstvo prosvete Srbije, Montesori škola i deklaracija UN-a, kojima kroz brojne aktivnosti i radionice pozitivno podstičemo razvoj dečije kreativnosti i intelekta.

Osnovni dnevni i poludnevni boravak dece obuhvata:
- Boravak u stimulativnoj sredini prilagođenoj deci pod nadzorom stručnog osoblja; pedijatrijska sestra, vaspitači, logoped
- Stručni saradnici: pedagozi, profesori, pedijatri, psiholozi
- Rad u malim grupama; Individualni i grupni rad sa decom
- Rad na osamostaljivanju dece (samoposluživanje, uspostavljanje higijenskih navika, radne navike, podsticanje samopouzdanja i sl.)
- Razvijanje kreativnosti dece putem didaktičkih igara i radionica
- Rad na sticanju novih znanja i veština
- Rad na razvoju govora (artikulacija, rečnik,, knjiga, recitacije i sl.)
- Početno opismenjivanje i priprema dece za odlazak u školu
- Umetničko-kreativne radionice
- Dijagnostikovanje smetnji u govoru i kroz individualni i grupni rad sa logopedom
- Organizovanje jednodnevnih izleta, rekreativnih nastava, upoznavanje sa raznim zanimanjima i sl.
- Sistematski pedijatrijski i stomatološki pregledi


JASLICE

Jaslenu grupu vodi pedijatrijska sestra sa preko 18 godina radnog iskustva u radu sa decom uzrsta od 0-2,5 godine.
Pored bazičnih fizioloških potreba, u našem vrtiću program rada u jaslicama podrazumeva zadovoljavanje i drugih dečijih potreba:
- Potreba za emocionalnom sigurnošću
- Potreba za kretanjem
- Potreba za igrom
- Potreba za afirmacijom
- Potreba za čulnom stimulacijom
- Potreba za saznavanjem i otkrivanjem


BILINGVALNI ENGLESKO-SRPSKI PROGRAM RADA

U našem vrtiću sa decom se radi u grupama: srednja (3-4 godina) i starija (4-5 godina) i pripremni predškolski program (6-7). Program vode licencirani vaspitač i profesor engleskog jezika, oboje sa velikim iskustvom u radu sa decom predškolskog uzrasta.
Omogućite svojoj deci da postanu deo sveta. Velika prednost bilingvalnog programa je što deca engleski jezik usvajaju kao maternji i tako će ga koristi. Usvajaju ga kao jezik svakodnevne komunikacije, i engleski prestaje da bude strani jezik.

Englesko-srpski program rada namenjen je deci uzrasta 3 – 7 godina. Bilingvalni rad sa decom predškolskog uzrasta podrazumeva da deca ostavruju plan i program rada na engleskom i na srpskom jeziku. Polovina planiranog dnevnog programa se odvija isključivo na engleskom (4 sata), a druga polovina na srpskom jeziku (4 sata).

Kroz program se primenjiju sve najprestižnije svetske metode rada: TPR (Total phisical respons), Adventurous, Oxford Teaching Methods, Mensa NTC sistem učenja i Montesori program. Rad u manjim grupama omogućava individualniji pristup.

U okviru redovnog prorama rada deca imaju i:
Školu sporta drži profesor fizičke kulture i trener sa iskustvom u radu sa decom uzrasta do 7 godina. Pored osnova sporta i korektivne gimnastke i pravilnog razvoja, kroz školu deca će se upoznati sa svim sportovima, a trener će dati preporuku za koje sportove dete ima predispozicije. Pravilan fizički razvoj je neophodan da bi "u zdravom telu, bio zdrav duh" naših nališana!

Školu muzike drži profesor muzike u osnovnoj školi. Kroz školu deca će se upoznati sa instrumentima, muzičkim osnovama i uz sintisajzer učiti pesme i muziku, note, upoznati različite kulture i sa drugima se divno družiti.

Likovna radionica razvija kod dece kreativnost, osećaj za boje, širi njihovu emocionalnost i podstiče ih da izraze svoja osećanja i viđenje svesti.
Sistemski pregled pedijatra jednom mesečno.
InfoRS portal

Copyright © 2012, InfoRS portal
Uslovi korišćenja

Potrebno je da popunite sva polja.