Uslovi korišćenja

Korišćenjem Internet portalainforsportal.com ili drugih servisa koji su dostupni na ovom sajtu (u daljem tekstu: Portal), pristajete na uslove i pravila korišćenja (u daljem tekstu: Uslovi korišćenja) koji su navedeni u daljem tekstu.
Uslovi korišćenja čine ugovor između odgovarajućih strana. Bilo kakva odstupanja od odredaba ugovora će biti efektivna samo ukoliko su načinjena pismeno od strane ovlašćenih predstavnika Portala.
Samim korišćenjem Portala pristajete na ove uslove i nikakav poseban pristanak na ove uslove od strane korisnika nije potreban da bi ga ovi uslovi obavezivali. Obaveza korisnika je poznavanje ovih pravila u svakom trenutku.

Nije dozvoljeno preuzimanje sadržaja, njihovo preoblikovanje i objavljivanje na drugim sajtovima, ili kopiranje (preslikavanje) bilo koje strane Portala na nekom drugom sajtu bez prethodne pismene saglasnosti direktora Portala. Nepoštovanje ovog pravila povlači krivičnu i materijalnu odgovornost.

Zadržavanje prava promene uslova korišćenja
Portal zadržava pravo da bez najave menja uslove korišćenja. Obaveza korisnika je da posetite ovu stranicu, kako bi bili upoznati sa eventualnim promenama. Portal zadržava pravo da promeni ili ukine servise na Portalu bez najave i iz bilo kog razloga, bez odgovornosti prema korisniku ili bilo kom trećem licu.

Odricanje garancija
Portal ne garantuje za usluge ili proizvode do kojih su korisnici došli pomoću portala, linkova ili reklama na njemu, kao ni za informacije do kojih su korisnici došli pomoću portala, a nisu deo usluga internet portala www.inforsportal.com. Portal ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu zbog informacija do kojih su korisnici došli pomoću Portala, za štetu nastalu učitavanjem fajlova na vaš računar ili bilo kakvih sadržaja dobijenih pomoću portala.

Ograničenje odgovornosti
Ni pod kakvim okolnostima portal neće biti odgovoran nijednom korisniku u smislu pravilnog ili nepravilnog korišćenja portala.
Portal neće ni pod kojim uslovima biti odgovoran i dužan da nadokanadi bilo kakvu direktnu, indirektnu, havarijsku, posledičnu, specijalnu, kaznenu ili slučajnu štetu, bilo da je takav zahtev baziran na garanciji, ugovoru, uvredi, nehatu, ili na drugi način.
Ograničenje odgovornosti se takođe odnosi i na troškove nabavke ili zamene proizvoda i usluga, gubitak profita, ili gubitak podataka, bez obzira na pravilno ili nepravilno funkcionisanje portala. Takvo ograničenje odgovornosti se dalje odnosi i na sve informacije, usluge i proizvode koji se pojavljuju na portalu, ili koji su na bilo koji način povezane sa portalom.
Stavovi izneti u okviru servisa Portala nisu stavovi Portala već ih na Portalu samo prenosimo i nije odgovoran  za njihovu sadržinu u bilo kom smislu.

Moj Montessori

Zlatara Danijel Gold

Sportski centar Olimp

Cards Print

Pranje tepiha Bilja

Corporate Vip

InfoRS portal

Copyright © 2012, InfoRS portal
Uslovi korišćenja