Srednja škola Dositej

Adresa: Nušićeva 12a, Stari Grad, Beograd

Telefon: 011/323-5500, 064/190-7792, 064/869-0849, fax: 011/323-5187

E-mail: ssdositej@yahoo.com

Sajt: www.ssdositej.com

AKCIJA!!!!!
- PRVIH 10 UČENIKA 20 % POPUSTA
- ODLIČNI UČENICI 10 % POPUSTA


- ŠKOLA KOJA SE VOLI !!!
- „AKO ŽELIŠ USPEH, NEKA TI ON BUDE CILJ“


Zašto u našu školu
“Zajedno u lepšu budućnost”

• Nema više brige oko privatnih časova
• Rad u malim grupama-mentorski rad
• Poseta školama u inostranstvu i razmena učenika
• Korišćenje bežičnog interneta
• Besplatni mobilni telefon i kartica u paketu
• Video bim u nastavi
• Sportske aktivnosti
• Bezbednost učenika u prvom planu
• Video nadzor, fizičko tehničko obezbeđenje
• Ekskurzije u zemlji i inostranstvu
• Posebne pogodnosti za najbolje:
• stipendije, nagradna putovanja, laptop, itd.
• Učenik generacije odlazi, po želji, na usavršavanje jezika u inostranstvo
• Dostupnost profesora, psihologa i pedagoga
• Profesionalna orijentacija učenika
• Dodatni programi za sticanje posebnih znanja veština i kompentencija
• Organizujemo pripremu za sticanje međunarodno priznatih sertifikata
• Formiranje sportskih odeljenja
• Aktivnim sportistima i umetnicima dostupnost nastavnog materijala, konsultacije i kontakti sa profesorima u skladu sa njihovim potrebama

ZANIMANJA

Redovno i vanredno školovanje:

1. Opšta gimnazija
2. Ekonomski tehničar
3. Turistički tehničar
4. Pravni tehničar

Vanredno školovanje:

1. Finansijski tehničar
2. Trgovinski tehničar
3. Trgovac
4. Mašinski tehničar
5. Brodomašinski tehničar
6. Mašinbravar
7. Mehaničar termoenergetskih postrojenja
8. Mehaničar alatnih mašina – specijalista V
9. Mehaničar termoenergetskih postrojenja – specijalista V
10. Nautički tehničar
11. Elektrotehničar energetike
12. Elektromonter mreža i postrojenja
13. Elektroenergetičar za mreže i postrojenja – specijalista V

REČ DIREKTORA

Vizija naše škole je da obrazuje učenike koji će dobiti nova znanja, kompentencije i veštine, tako da bez problema nastave školovanje na visokoškolskim ustanovama ili se uključe u svet rada.

Za ostvarivanje vizije neophodno je realizovanje nastave primerene vremenu kao i korišćenje najefikasnijih nastavnih sredstava koja mogu da ispune napred navedene zahteve. Brza, kreativna i uspešna poslovna komunikacija, informatička pismenost je odlika vremena u kome živimo i koje je pred nama. Povezivanje Srbije sa svetom i njeno uključivanje u tokove svetske i evropske integracije podrazumeva odgovarajuću edukaciju i sistem obrazovanja koji podstiče privredni razvoj.

Znam da ste pred odlukom gde da upišete vaše dete. Zabrinuti ste , jer znate da detetu od toga zavisi čitav život. Ako ste se odlučili za našu školu, budite sigurni da ste napravili pravi izbor. Dobra i aktivna komunikacija profesora i učenika i redovna saradnja sa roditeljima , po našem mišljenju i iskustvu, daje najbolje rezultate.Vaše dete će uvek biti u centru naše pažnje, jer želimo da prepoznamo i razvijemo njegove talente i sposobnosti. Podstičemo timski i individualni rad, uvažavanje ljudskih prava, drugarstvo, kulturu ponašanja i naročito poštujemo privatnost naših učenika i roditelja. Znanje koje naši učenici stiču je praktično i odmah primenljivo.

Ako se vaše dete aktivno bavi sportom ili nekom umetnošću i tu vam možemo pomoći. Mi vas u potpunosti razumemo. Formiramo sportska odeljenja u zavisnosti od zanimanja koje vaše dete želi. Obezbeđen je nastavni materijal tako da sportisti i umetnici mogu mirno, bez opterćenja , da se bave svojom aktivošću u slučaju nemogućnosti redovnog dolaska na nastavu. Obezbeđen je kontak sa profesorima i konsultacije u vezi pređenog gradiva. Sarađivačemo sa trenerima i mentorima vaše dece i pratiti njihove uspehe na sportskim takmičanjima i drugim manifestacijama.


AKREDITACIJA
Srednja škola „DOSITEJ“ akreditovana je i verifikona od strane Ministarstva prosvete Srbije, rešenje br:
022-05-00013/2011-03 od 19.08.2011 čime ispunjavamo sve Zakonom propisane uslove za rad.


O ŠKOLI

NASTAVNICI I SARADNICI

Posebnu pažnju Srednje škole „Dositej“ posvećuje izboru nastavnika, koji su pored posedovanja predviđene stručne spreme, propisane odgovarajućim pravilnicima o vrsti stručne spreme nastavnika stručnih saradnika i saradnika u nastavi, osposobljeni za primenu odgovarajućih nastavnih metoda, oblika rada i savremenih nastavnih sredstava. Za pojedine nastavne teme biće angažovani eksperti iz tih oblasti.
Nastavnici će se uvek truditi da gradivo prenesu na zanimljiv i jednostavan način. Znanja koja će se sticati biće praktična, savremena i primenljiva. Nastavnici poseduju takve kvalitete i profesionalne veštine da đacima budu uzor i autoritet. Motivisani su i posvećeni da kod svakog učenika podstaknu želju za učenjem, razvojem i napredovanjem.


SAVREMENA ORGANIZACIJA NASTAVE

Srednja škola „DOSITEJ“ raspolaže savremenim učilima, nastavnim materijalom i opremom tako da organizuje nastavu baziranu na modernim principima i dinamičan način. To omogućava da se učenici kroz grupni i individualni rad osposobe za praktičnu primenu znanja, ali i za dalje obrazovanje na kvalitetnim visokoškolskim institucijama.

Evropski i svetski obrazovni standardi podrazumevaju daleko aktivniju ulogu učenika u nastavnom procesu i pristup savremenim informacionim tehnologijama. Zato je opredeljenje Srednje škole „DOSITEJ“ da se teorijska nastava i vežbe realizuju tako da učenici mogu da se uključe u dinamične razvojne tokove, kojima se odlikuju savremeni poslovni odnosi. U tom cilju nastavna tehnologija omogućava učenicima da uz pomoć i koordinaciju nastavnika, apstraktne pojmove pretoče u stvarne poslovne i životne primere. Na taj način, putem studije slučaja stiču se znanja i veštine koja su primenljiva u praksi.


REALIZACIJA PLANOVA I PROGRAMA

Realizacija planova i programa koji zadovoljavaju potrebe za životnim veštinama učenika zasnivala bi se:
• programima obrazovanja, nastave i učenja koji omogućavaju individualan pristup učenju i uvažavaju razvojne potencijale i mogućnosti učenika,
• uspostavljanjem funkcionalne veze između sadržaja obaveznih predmeta, kako bi se omogućilo uspešno sticanje stručnih znanja kompentencija i veština,
• prilagođavanjem organizacije nastave i uslova rada u školi,
• razvojem partnerstva putem programskog i organizacionog povezivanja srednjih škola sa kompanijama, tržištem rada i lokalnom zajednicom,
• kroz različite organizacione oblike nastave (teorijsku nastavu, vežbe, praktičan rad i nastavu u bloku);
• modernizovanjem školske infrastrukture i unapređenje uslova za rad i učenje.

Obzirom na neophodnost stalnog prilagođavanja promenljivim zahtevima tržišta rada, potrebu kontinuiranog obrazovanja, stručnog usavršavanja, razvoja karijere, unapređenja zapošljivosti, učenici će biti osposobljavani za:
• nastavak daljeg školovanja,
• primenu teorijskih znanja u praksi,
• efikasan timski rad,
• preuzimanje odgovornosti za učenje i napredovanje u poslu i karijeri,
• blagovremeno reagovanje na promenu u okruženju,
• prepoznavanje poslovnih mogućnosti,
• upotrebu informatičke tehnologije u prikupljanju, organizovanju i korišćenju informacija u radu i svakodnevnom životu.


DODATNI RAD I FAKULTATIVNA NASTAVA

U okviru redovnih programskih sadržaja Srednja škola „DOSITEJ“ se opredelila da granicu između obrazovnih profila učini elastičnijom. To je u izvesnoj meri moguće ostvariti savremeno osmišljenom koncepcijom izborne nastave, a u većoj meri intenziviranjem dodatnog rada i obogaćivanjem fakultativne nastave.

Škola se opredeljuje da fakultaivnu nastavu organizuje kroz grupni i inlivilualni rad, shodno potrebama, potencijalima i interesovanjima.
• Veština prezentacije,
• Veštine verbalne i neverbalne komunikacije,
• Timski rad,
• Besplatna priprema za upis na fakultete,


SARADNJA SA OKRUŽENJEM

Bogate i sadržajne veze sa drugim školama i visokoobrazovnim institucijama u zemlji i inostranstvu daju velike mogućnosti učenicima Srednje škole „DOSITEJ“ da ostvare značajnu prednost, kako u sticanju pravog i praktično primenljivog znanja, tako i u jasno trasiranim mogućnostima za dalje školovanje.
Pored ovih aktivnosti Škola će posebno razvijati saradnju sa srodnim institucijama što će omogućiti razmenu stručnog nastavničkog kadra, razmenu iskustava i saradnju učenika.

EKSKURZUJE I PUTOVANJA

Srednja škola “Dositej” organizuje ekskurzije, posete brojnim kulturnim i sportskim aktivnostima, posete izložbama, sajmovima, pozorišnim predstavama i filmskim projekcijama kako u Srbiji, tako i u inostranstvu ,a učenici naše škole odlučuju gde će ići u skladu sa nastavnim planom i programom.


UPIS 2014/2015

ROKOVI ZA UPIS REDOVNIH UČENIKA

Upis novih učenika traje do 31. avgusta 2014.godine.

PROCEDURA UPISA ZA REDOVNO ŠKOLOVANJE:
• Prijava za upis
• Izvod iz matične knjige rođenih
• Svedočanstvo osnovne škole
• Lekarsko uverenje za upis u srednju školu
• Potpisan ugovor sa školom o školovanju
Uplatom školarine učenicima su obezbeđeni:
• Udžbenici i osnovni pribor za rad
• Mogućnost korišćenje opreme i tehnike u toku školske godine: internet, laptop, video bim
• Dopunska ili dodatna nastava nedeljno - dva časa
• Časovi fizičkog vaspitanja u Sportskom centru
• Elektronski dnevnik
• Praksa u uspešnim domaćim preduzećima
• Posete kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama
• Klub za učenike

PROCEDURA UPISA ZA VANREDNO ŠKOLOVANJE
• Vanredno školovanje (ako želite da nastavite prekinuto školovanje, ako se aktivno bavite sportom, zaposleni ste ili neki drugi razlog)
Potrebna dokumenta:
• Izvod iz matične knjige rođenih
• Svedočanstvo osnovne škole
• Svedočanstva prethodno završenog razreda


DOKVALIFIKACIJA I PREKVALIFIKACIJA

Škola će moći da odgovori i potrebama dokvalifikacije, a posebno prekvalifikacije za sva zainteresovana lica koja, u vremenu brzih tehnoloških promena i potrebe promene radnog mesta, žele da dobiju kvalitetno obrazovanje i uspešno se zapošljavaju.

U školi u kojoj će se obrazovati navedeni profili učenici će imati mogućnost da kroz fakultativne predmete, a i preko diferencijalnih ispita prelaze iz jednog obrazovnog profila u drugi. Na taj način se otvaraju veće mogućnosti izbora za dalje školovanje kao i za eventualnu promenu odluke u izboru željenog zanimanja.

• Prekvalifikacija (ako hoćete da promenite zanimanje u okviru istog ili drugog područja rada)
• Svedočanstva prethodnog obrazovnog profila (I, II, III, IV razred)
• Diploma maturskog ili završnog ispita
• Izvod iz matične knjige rođenih

• Dokvalifikacija (ako ste završili trogodišnju školu i želite da nastavite i završite četvorogodišnju školu)
• Svedočanstva prethodnog obrazovnog profila (I, II, III razred)
• Diploma završnog ispita
• Izvod iz matične knjige rođenih
• NOSTRIFIKACIJA DIPLOMA STEČENIH U INOSTRANSTVU

Ako je vaše dete završilo srednju školu u inostranstvu možemo vam pomoći oko procedure nostrifikacije diplome i svedočanstva u cilju priznavanja diploma određenog zanimanja, radi zapošljavanja ili nastavka školovanja na visokoškolskim ustanovama u Srbiji.

Na programe prekvalifikacije, dokvalifikacije se možete upisati tokom cele godine.
Redovan učenik koji želi da pređe na vanredno školovanje može to uraditi u toku školske godine uz saglasnost roditelja i odobrenje direktora škole.Uplate se vrše u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

DODATNE USLUGE
• Ekskurzije učenika,
• Seminari i kursevi u organizaciji škole,
• Rad sa nadarenim učenicima,
U saradnji sa partnerima obezbeđujemo polaganje za međunarodne sertifikate za engleski jezik koji su priznati svuda u svetu.
• Sa željom da pomognemo učenje engleskog jezika, organizujemo edukativne programe i letnje škole jezika u Velikoj Britaniji. Organizujemo letnje kurseve za mlade (od 12-18 godina) u nekoliko centara u Engleskoj. U svakom od ovih centara polaznici imaju celodnevni nadzor, a svakodnevno se za njih organizuju sportski, kulturni i zabavni programi,
• ECDL (European Computer Driving Licence)
• TOEIC (The Test of English for International Communication),
• TOEFL (Test of English as a Foreign Language),
• CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults),
• DELTA,TEFL,TEYL itd. i ostalo u zavisnosti od vaših interesovanja.


KONTAKT PODACI:

Srednja škola „DOSITEJ“
Ul: Nušićeva 12a
11000 Beograd

WWW.ssdositej.edu.rs.
e-mail: ssdositej@yahoo.com
ssdositej@gmail.com

Telefon:011/323-55-00
Telefon/fax:011/323-51-87
Mobilni:069/351-06-41,064/869-08-49
Matični broj: 17807161
PIB: 107270741
Radno vreme: 09:00 -17:00 h
Registracioni broj: 022-05-00013/2011-03 od 19.08.2011
InfoRS portal

Copyright © 2012, InfoRS portal
Uslovi korišćenja

Potrebno je da popunite sva polja.