Poliklinika Panacea

Adresa: Bojanska 5, Vračar, Beograd

Telefon: 011/7857-555, 062/288-470

E-mail: office@panaceapoliklinika.com

Sajt: www.panaceapoliklinika.com

Poliklinika “Panacea”je osnovana 3. marta 2009 godine u Beogradu.

U Poliklinici se obavljaju:

1. Dijagnostika magnetnom rezonancom

Magnetna rezonanca je bezbolna i bezbedna (ne koristi jonizujuće zračenje) diijagnostička procedura i kao takva je primenjiva na sve kategorije stanovništva. U našoj Poliklinici instaliran je nov Simensov MR aparat, jačine 1,5 Tesla, koji svojim kvalitetom garantuje slike visoke rezolucije, kao i izvođenje niza dodatnih tehnika pregleda, čime se omogućava efikasna i precizna dijagnostika kod oboljenja:
mozga, kičmene moždine, krvnih sudova glave i vrata, grudnog koša, abdomena (bubrezi, izvodni kanali bubrega, nadbubrežne žlezde, pankreas, jetra, slezina, prikaz žučnih puteva (MRCP)), organa male karlice (bešika, jajnici, prostata), koštano-zglobnog sistema, ligamentarnog i mišićnog aparata.

Uz standarne MR preglede, jedini u privatnom sektoru, koristimo i napredne MR tehnike,kao sto su:

- MR Spektroskopija mozga i prostate, - metoda kojom se određuje metabolički profil
tumora mozga ili prostate, što predstavlja svojevrsnu neinvazivnu biopsiju kojom se
utvrđuje priroda tumora i pre operacije.

- MR Difuzija - metoda koja omogućava najranuiju dijagnostiku infarkta mozga.

- MR pregled u anesteziji - jedini u privatnom sektoru posedujemo magnetno kompatibilan aparat za anesteziju (Fabius MRI), čime su omogućeni pregledi u anesteziji kod beba, dece i pacijenata koji nisu u mogućnosti da sarađuju (komuniciraju) u toku pregleda, uz stručno
praćenje specijaliste anesteziologa.

2. Ultrazvučna dijagnostika:

• Srca, abdomena, karlice, urotrakta, štitne žlezde, mekih tkiva, dojke, zglobova
• Ginekološki 4D ultra zvuk
• Dece - kukovi, CNS beba, abdomen, urotrakt, skrotum (testisi), štitasta žlezda
• Kolor dopler krvnih sudova: vrata, ruku, nogu, arterija, subklavije
• Transkranijalni kolor dopler

3. Specijalistički lekarski pregledi iz oblasti:

INTERNE MEDICINE – Kardilogija, gastroenterologija, endokrinologija, kućne posete.
NEUROLOGIJE - Neurološki pregledi, EEG (elektroencefalografija) - neurofiziološka metoda koja registruje moždanu električnu aktivnost preko elektroda, koje su smeštene na poglavini., EMNG (elektromioneurografija) - metoda za utvrđivanje funkcije mišića i perifernih nerava. Aparat koji posedujemo omogućava i tzv. singl fiber snimanja - snimanjepojedinačnih snopova mišićnih vlakana.
GINEKOLOGIJE – Kolposkopija, ultrazvučnoi pregledi, problematika devojčica od najranijeg uzrasta do adolescencije.

U Poliklinici Panacea radi stručan i iskusan tim lekara, posedujemo savremene aparate i uređaje, a osnovni cilj nam je pružanje kvalitetne i temeljne usluge svima koji nam ukažu poverenje.

S poštovanjem,

Poliklinika Panacea
InfoRS portal

Copyright © 2012, InfoRS portal
Uslovi korišćenja

Potrebno je da popunite sva polja.