Nova Lab plus

Adresa: Bože Jankovića 1, Voždovac ,

Telefon: 011/391-0111, 011/391-0141

E-mail: info@novalab.rs

Sajt: www.novalab.rs

NovaLab plus je privatna laboratorija osnovana 2013 godine.

NovaLab plus je laboratorija koja u okviru svoje delatnosti pokriva sve labotorijske analize uz adekvatne kontrole kvaliteta i odgovarajuću savremenu opremu, potrošni materijal i najkvalitetnije reagense.

Bazirajući se na principima iskustva i dobre laboratorijske prakse „Vaša“ NovaLab plus je mesto na kojem nećete samo dati krv na analizu već i mesto gde ćete moći da porazgovarate sa našim stručnjacima koji će vam pomoći u interpretaciji rezultata.

Dugogodišnje iskustvo naših stručnjaka i pouzdanost analiza su garantovani radom i laboratorijskom praksom u skladu sa svim važećim dozvolama ministarstva zdravlja Republike Srbije.

U okviru naše delatnosti, nudimo i mogućnost patronaže odnosno usluge uzimanja uzoraka u stanu pacijenta i dostavljanja izveštaja o ispitivanju na određenu adresa kroz efikasnu terensku službu koja je je uvek spremna da odgovori na sve zahteve klijenata.


Radno vreme naše laboratorije:

Ponedeljak – Petak: 07.00 – 16:00

Subota: 08:00 – 13:00

CENOVNIK USLUGA

HEMATOLOGIJA
Krvna slika (KS + LF) ............... 300.00
Leukociti sa lekocit. formulom ...... 200.00
Pojedinačno, leukociti, trombociti .. po 100.00
Retikulociti ........................ 150.00
Vreme krvarenja i koagulacije ....... po 140.00
Krvna grupa, Screening antitela ..... po 1600.00
Coombsov test ....................... 1.400.00
Sedimentacija eritrocita ............ 130.00
Protrombinsko vreme ................. 260.00
aPTT (aktivno parc.protr.vreme) ..... 280.00
TT (Trombinsko vreme) ............... 280.00
Fibrinogen .......................... 150.00
D-dimer ............................. 1.700.00
Heparin (anti Xa) ................... 1.500.00

ELEKTROLITI
Kalijum Natrijum, Hloridi ............. po 140.00
Magnezijum, Fosfor, Kalcijum .......... po 140.00
Jonizovani Kalcijum ................... 330.00
Bikarbonati ........................... 350.00
Cink .................................. 650.00
Bakar ................................. 500.00
Cerulopasmin .......................... 950.00

BIOHEMIJA
Urea, Kretin, Mokraćna kiselina .............. po 140.00
Bilirubin direktni, Bilirubin ukupni ......... po 140.00
Proteini, Albumini ........................... po 140.00
Glukoza ...................................... 100.00
OGTT ......................................... 950.00
HbA1C ........................................ 850.00
Insulin, C-peptid ............................ po 1000.00
Anti insulinska At ........................... 1100.00
Fructosamin .................................. 600.00
GAD Antitela ................................. 2000.00
Anti IA2 (Tirosin phosphat.) ................. 2000.00
Holesterol, Trigliceridi ..................... po 140.00
Hdl – holesterol, LDL – holesterol ........... po 140.00
Apo A, Apo B ................................. po 450.00
Lipoprotein a (Lpa) .......................... 900.00
AST (SGOT), ALT (SGPT) ....................... po 140.00
Alkalna fosfataza, LDH, Gama GT .............. po 140.00
Holinesteraza, Pankreasna amilaza ............ po 440.00
Kisela fosfataza, Prostatična kis. Fosf. ..... po 180.00
Alfa amilaza ................................. 400.00
Lipaza ....................................... 400.00
CK – NAC ..................................... 220.00
CK – MB ...................................... 330.00
Gvožđe, TIBC, UIBC ........................... po 150.00
Feritin, Folat, Vitamin B12 .................. po 900.00
Transferin, Haptoglobin ...................... po 700.00
Vitamin D 25 OH .............................. 2000.00

HORMONI
T3, T4, TSH ................................. po 500.00
FT3, FT4 .................................... po 600.00
Tireoglobulin ............................... 1000.00
Anti Tg-At , Anti TPO ....................... po 950.00
Auto At TSH Receptore ....................... 1850.00
Estradiol, Progesteron, FSH, LH ............. po 700.00
Testosteron, Prolaktin ...................... po 700.00
Anti Mullerian hormon (AMH) ................. 1950.00
Inhibin B ................................... 1800.00
Free testoteron ............................. 1000.00
Dihidro testosteron ......................... 1500.00
Beta HCG .................................... 800.00
Androstendion, IGF 1, IGFBP3 ................ po 1250.00
DHEA-s, ACTH, SHBG .......................... po 950.00
17-OH progesteron, Leptin, TBBG ............. po 1200.00
Kortizol .................................... 850.00
PTH intact .............................................. 950.00
HGH (hormon rasta) ................................ 950.00
Kalcitonin, Aldosteron ............................. po 1200.00
Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin ............ po 1300.00
Osteocalcin ........................................... 1300.00
Renin (PRA) .......................................... 1600.00
Homocistein .......................................... 2000.00
Gastrin ................................................. 1400.00
Beta Cross Laps .................................... 1300.00
Troponin T (Cardiac reader) ..................... 1500.00

LEKOVI U KRVI
Digoksin, Lamictal ...................................... po 3000.00
Phenition, Phenobarbiton ............................ po 1000.00
Valporicna kiselina, Karbamazepam ............ po 1000.00

VIRUSI
Helicobacter pylori – izdisajni test ............... 3200.00
Helicobacter pylori IgA + IgG ...................... po 1130.00
HIV 1+2 (Ag/At) ........................................ 1200.00
HIV 1+2 Western Blot ................................ 8500.00
HAV IgM .................................................. 1200.00
HbsAG .................................................... 1150.00
HCV ........................................................ 1250.00
HCV Western Blot .................................... 8500.00
Anti – HBS ............................................... 1150.00
HbeAg, Anti Hbe ....................................... po 1200.00
Anti HBC IgM, Anti HBC ukupni .................. po 1200.00
Toxoplasma IgM + IgG .............................. po 1150.00
Rubella IgM + IgG ..................................... po 1150.00
CMV igM + IgG ......................................... po 1150.00
HSV tip I, HSV tip II IgM + IgG ................... po 1200.00
VZV IgM + IgG .......................................... po 1250.00
Paul Bunnell ............................................. 800.00
Ebstein-Barr IgM + IgG .............................. po 1800.00
Adenovirus IgA+IgG ................................... po 1200.00
Mycoplsma Pneumoniae IgM +IgG .............. po 1200.00
Borelia Burgdoferi IgM + IgG ....................... po 1200.00
Borelia Western-Blot IgM + IgG ................... po 3630.00
Coxackiae IgM + IgG ................................. po 1250.00
Echinococcus IgG ..................................... 1250.00
Chlamydia IgA + IgG .................................. po 1300.00
VDRL + TPHA (Waserman) ........................ 850.00
Trichinela Spiralis ...................................... 1300.00
Listeria monocytogenes IgG ....................... 1200.00
Cystocirossis IgG ....................................... 2000.00
Brucela (BAB) ............................................ 850.00
Mumps IgM + IgG ...................................... po 1300.00
Parvo B 19 IgM + IgG ................................. po 1300.00
Influensa A i B IgM + IgG ............................ po 1300.00
Morbille Igm + IgG ...................................... po 1350.00

UTVRĐIVANJE RIZIKA KOD TRUDNOĆE
Double test (8-13 nedelja trudoce) ............... 2500.00
Double test (14-19 nedelja trudnoce) ........... 2000.00
Triple test ( 14-22 nedelje trudnoce) ............ 2800.00
Quadriple test ........................................... 5300.00

TEST INTOLERANCIJE NA HRANU
Test intolerancije na hranu (na 90 namirnica) ................................................................ 13000.00
Test intolerancije na hranu sa pregledom nutricionistei izradom individualne dijete ........... 15000.00

IMUNOLOGIJA
IgE ............................................................. 650.00
IgA, IgG, IgM ............................................... po 650.00
CRP, RF, ASTO, Waaler Rosse .................... po 600.00
C3, C4, komplement ..................................... po 700.00
Imuno kompleksi (PEG) ................................ 700.00
Alfa – 1 – antitripsin (emfizem pluća) .............. 950.00
Ukupni komplement CH 50 ............................ 900.00
Antinuklearna Antitela – ANA ........................ 1050.00
Ds – DNA (lupus) ......................................... 1500.00
Antimitohondrijalna antitela – AMA ................ 1100.00
Antiparijetalna antitela – APA ........................ 1050.00
PANCA (anti MOPO), CANCA (anti PR3) ........ po 1100.00
ASMA, AGMA .............................................. po 1050.00
Antiglijadinska At IgA + IgG ........................... po 1150.00
Transglutaminska At IgA, IgG ........................ po 1150.00
Antispermatozoidna At ................................. 1150.00
Antikardiolipinska At IgM + IgG ..................... po 1250.00
Antifosfolipidna At IgM + IgG ......................... po 1300.00
Lupusna At ................................................. 1150.00
Lupus antikoagulans (citrat) .......................... 1100.00
Lupus ćelije (citrat) ....................................... 600.00
Citotoksična At ........................................... 3240.00
Anti Scl 70, Anti Sm At ................................ po 1350.00
Anti Ro/SSA, Anti La/SSB ........................... po 1400.00
Anti RNP At, Anti J 1 At .............................. po 1480.00
Anti LKM 1 At ............................................ 1200.00
C1 inhibitor ................................................ 1200.00
Antiovarijalna At ......................................... 1400.00
Elektroforeza proteina (Serum/urin) ............... po 990.00
Imunoelektroforeza proteina (serum/urin) ....... po 3300.00

TUMORSKI MARKERI
AFP (hetra, testisi), CEA (opšti kolon) .......... po 850.00
CA 15-3 (dojka), CA 125 (ovarijum) ............... po 1150.00
CA 19-9 (pankreas kolon) ............................ 1150.00
PSA (prostata) ............................................ 850.00
Free PSa (prostata) ..................................... 1000.00
CA 72 – 4 (želudac) ..................................... 1000.00
Cifra 21-1 (pluća), NSE (pluća) ...................... 1150.00
Beta 2 mikroglobulin (limfom) ........................ 1000.00
Protein S 100 .............................................. 3000.00
ACE (sarkoidoza) ........................................ 1200.00
HE 4 (jajnik) ................................................ 2250.00

MIKROBIOLOGIJA
Hemokultura .................................................. 1900.00
Urinokultura ................................................... 470.00
Brisevi grla, nosa, usne duplje, jezika, vulve ...... po 520.0
Brisevi rane, oka, uha, kože ............................ po 470.00
Vaginalni i cervikalni bris ................................. po 520.00
Uretralni bris, bris prepucijuma ........................ po 520.00
Sputum ......................................................... 520.00
Koprokultura + gljivice + Campylobacter ........... 800.00
Stolica na parazite i protozoe .......................... 600.00
Stolica na okultno krvarenje ............................. 650.00
Perianalni otisak ............................................. 400.00
Spermogram .................................................. 1800.00
Spermokultura ................................................ 500.00
Adenovirus (feces), Rotabirus (feces) ................ 1250.00
Chlamydia ...................................................... 1450.00
Mycoplasma + Ureaplasma sa AB ................... 2400.00
Humani papiloma virus (bris) ............................ 7000.00
Clostridium Difficile toxin A .............................. 2200.00

CITOLOGIJA
Citološki pregled perifer. razmaza ..................... 1400.00
Citološki pregled urina – 3 uzorka ...................... 2800.00
Citološki pregled donetog punktata .................... 2200.00

URINSTATUS
Celokupan pregled urina ................................... 250.00
Proteini (24 h urin) ........................................... 250.00
Mikroalbumini ................................................. 800.00
Ca i P (24h urin sa onzervansom) .................... po 200.00
Alfa amilaza .................................................. 350.00
Klirens uree i kreatinina (24 h urin) ................... po 250.00
Kateholamini (24h urin sa konz) ....................... 3600.00
VMA (24h urin sa konzervansom) ..................... 1350.00
17. Ketosteroidi (24h urin sa konzervansom) ...... 1500.00
17OH - koritikosteroidi (24h urin sa konz) .......... 1500.00
5 HIAA (24h urin sa konzervansom) ................... 1400.00
Bense Jones proteini ........................................ 500.00
Osmolarnost .................................................... 500.00
Cocain, Metamph, Canab, Extasi, Opiate, Amfetamin, Phencycilidine ................. po 550.00
Panel 5 droga ................................................. 2100.00

ALERGIJE
Alergeni – inhalatorni panel ..................... 4500.00
Alergeni – nutritivni panel ........................ 4500.00
Alergeni – pedijatrijski panel ................... 4500.00
Potrebno je da popunite sva polja.